Question: Wat doet schulden met je?

Mensen met schulden krijgen ook vaak problemen op andere terreinen. Denk aan problemen op het werk als iemand zijn aandacht er niet bij heeft en fouten maakt. Of gezondheidsproblemen als iemand geen geld heeft voor een behandeling. Ook besteden mensen met schulden minder aandacht aan hun kinderen.

Wat doet de overheid aan schulden?

Bij een minnelijk traject maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. Dit heet schuldbemiddeling. De gemeente geeft soms ook een lening (saneringskrediet) waarmee iemand met schulden alle schulden aflost. Er is dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente.

Waardoor schulden?

Schulden ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn, maar kennis, vaardigheden en het gedrag van de schuldenaar zijn ook bepalend. Niet iedereen met een laag inkomen of een terugval in inkomen krijgt tenslotte te maken met financiële problemen.

Welke drie oorzaken van schulden kunnen wij onderscheiden?

Oorzaken van schuldenAanpassing. Je staat op een kruispunt in je leven. Compensatie. Je hebt een laag zelfbeeld, stress of negatieve gevoelens. Overbesteding. Overleving. Gedrag. Overig.

Hoe herken je mensen met schulden?

GedragRuzie maken over geld.Geld vragen aan / lenen van familie, vrienden.Niet (meer) op verjaardagen komen omdat er geen geld is voor een cadeau.Zich schamen over de schulden, contact vermijden.Niet over geldproblemen durven praten.Slaapproblemen van de geldzorgen.

Contact us

Find us at the office

Beitzel- Laughinghouse street no. 56, 47366 St. Pierre, Saint Pierre and Miquelon

Give us a ring

Sadiq Strubeck
+18 979 118 297
Mon - Fri, 9:00-15:00

Say hello