Question: Wat is vermaken?

vermaken - Werkwoord 1. (ov) iemand prettig en leuk bezighouden ♢ Zij vermaken hun gasten met interessante verhalen. 2.

Wat is een ander woord voor vermaken?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: vermaken (ww): afleiden, amuseren, bezighouden, entertainen, onderhouden, plezieren, verstrooien.

Hebben zich vermaakt?

iemand prettig en leuk bezighouden. een kledingstuk veranderen. iets in een testament toebedelen.

Wat is het zelfstandig naamwoord van vermaken?

vermaken; bezig houden; iemand amuseren; nalaten; legateren; vererven; iemand iets nalaten. vermaken; amuseren.

Wat is treiteren?

treiteren - Werkwoord 1. (ov) rottigheid uithalen ten nadele van iemand met het doel diegene dwars te zitten ♢ Sommige mensen kunnen het niet laten geregeld iemand te treiteren.

Wat is een ander woord voor onbeleefd?

onbeleefd - is synoniem met ongemanierd, ongegeneerd, onhebbelijk, onhoffelijk, slechtgemanierd en, in België, van de boskant; in formele stijl onwellevend, in zeer formele stijl onheus.

Hoe vermaak je mensen?

Mensen vermaken is een kunstvorm. Om mensen echt te kunnen vermaken hoef je niet te jongleren, moppen te tappen, of flikflakken te doen. Hoewel deze dingen, met mate, kunnen werken, is het beste dat je kunt doen jezelf afstemmen op de behoeften van je publiek. Houd de mensen geïnteresseerd in wat jij te zeggen hebt.

Wat is de verleden tijd van feesten?

feesten/vervoegingvervoeging van de bedrijvende vorm van feestenonbepaalde wijslangtegenwoordig (o.t.t.)feestfeestenverleden (o.v.t.)feesttefeesttentoekomend (o.t.t.t.)zal feestenzullen feesten16 more rows

Wat zijn zelfstandige naamwoorden Nederlands?

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een zelfstandigheid aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Ineke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Ze worden daarom ook wel de-woorden en het-woorden genoemd. In verbindingen als het grote huis is huis het zelfstandig naamwoord.

Wat betekent overtuigen?

(overtuigde, heeft overtuigd), 1. iemand van iets overtuigen, het bewijs leveren dat de tegen hem ingebrachte beschuldiging juist is; 2. door overreding, klem van woorden enz.

Wat betekent Trijteren?

rottigheid uithalen ten nadele van iemand met het doel diegene dwars te zitten. 1) Boos maken 2) Boosmaken 3) Donderjagen 4) Dreinen 5) Drenzen 6) Duivelen 7) Duvelen 8) Dwarsliggen 9) Dwarszitten 10) Foeteren 11) Griepen 12) Hem kwellen 13) Hevig pe...

Is pesten een strafbaar feit?

Pesten, uitschelden, treiteren of negeren, maken je enorm kwaad of verdrietig, maar zijn niet strafbaar. Je kunt dus niet standaard aangifte doen van pesten. Dat kan pas zodra je bedreigd wordt. Ga daarvoor naar het politiebureau bij jou in de buurt.

Wat betekent Onbeleeft?

bn. en bw., in strijd met de beleefdheid, niet wellevend, onheus.

Is het onbeleefd?

onbeleefd = onbeleefd bijv. naamw. Uitspraak: [ɔmbə`left] zonder goede manieren en zonder rekening te houden met anderen Voorbeelden: `Je moet niet met elkaar fluisteren waar anderen bij zijn. Dat is onbeleefd!`...

Kan me niet vermaken?

Pak nieuwe (of oude) hobbys op Probeer ook eens na te denken over nieuwe dingen die je graag zou willen doen. Of oude hobbys die je nu weer op kunt pakken. Misschien zit je wel heel veel binnen. Maak dan eens een wandeling, of ga naar een kinderboerderij.

Hoe vermaak je jezelf thuis?

30 dingen die je kunt doen tegen vervelingMaak een wandeling. Organiseer iets. Ga naar de sportschool. Doe de was, of meer dan één. Meld je af voor nieuwsbrieven die je écht niet leest. Experimenteer met je haren. Bel een oude vriendin die je lang niet hebt gesproken. Update je CV.

Hoe weet je wat een zelfstandig naamwoord is?

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die een zelfstandigheid aanduiden. Dat kunnen concrete zaken zijn als mensen (man, Ineke), dieren (paard) en dingen (huis, hout). Zelfstandige naamwoorden kun je meestal combineren met een van de lidwoorden de, het of een. Het is de/een kast, het/een huis, de/een week, enz.

Wat is een zelfstandig naamwoord groep 6?

Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die mensen, dieren of dingen benoemen. Voor een zelfstandig naamwoord kun je een lidwoord zetten. Bijvoorbeeld: de kast, de stoel, het kind.

Wat betekent overtuigen tekst?

Overtuigen Bij overtuigende teksten is, in tegenstelling tot het vorige tekstdoel, wel de eigen mening van de schrijver aanwezig. Hier wil de schrijver niet de lezer een mening laten vormen, maar hij wil dat de lezer zijn mening overneemt. De schrijver zoekt dus medestanders.

Wat is activeren Nederlands?

activeren - regelmatig werkwoord uitspraak: ac-ti-ve-ren 1. zorgen dat iemand meedoet of zich meer inzet ♢ hij is zo sloom, je moet hem wat activeren! 2. gaan werken, iets gaan doen ♢ deze lamp...

Hoe schrijf je treiteren?

1) Boos maken 2) Boosmaken 3) Donderjagen 4) Dreinen 5) Drenzen 6) Duivelen 7) Duvelen 8) Dwarsliggen 9) Dwarszitten 10) Foeteren 11) Griepen 12) Hem kwellen 13) Hevig pe...

Contact us

Find us at the office

Beitzel- Laughinghouse street no. 56, 47366 St. Pierre, Saint Pierre and Miquelon

Give us a ring

Sadiq Strubeck
+18 979 118 297
Mon - Fri, 9:00-15:00

Say hello