Question: Wat kost een kind per maand alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de kinderalimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen €100,- en €500,- per kind per maand.

Wat moet er betaald worden van de kinderalimentatie?

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat kost een kind per maand Gezinsbond?

300 tot 570 euro per maand Volgens de berekeningen van de Gezinsbond kost een kind uit een gezin met een inkomen van 1.500 euro maandelijks 193 euro. Dat bedrag loopt op tot 387 euro/maand bij een gezinsinkomen van 3.000 euro.

Hoeveel moet je verdienen voor een alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kosten van kinderen wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Wat kost herberekening alimentatie?

Maak samen nieuwe afspraken Bespreek uw nieuwe situatie met uw ex-partner. Willen u en uw ex-partner allebei de alimentatie aanpassen? Dan kunt u samen nieuwe afspraken maken of een nieuwe berekening laten maken door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage).

Hoeveel Partneralimentatie is normaal?

De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk. Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk.

Wat kost een advocaat alimentatie?

In alle zaken geldt een uurtarief van € 200,-. Dit bedrag is inclusief btw (het bedrag is circa € 165,- exclusief btw).

Waarom herberekening alimentatie?

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom u een herberekening van de alimentatie kunt overwegen, namelijk: Het inkomen van u of uw ex-partner is veranderd. De gezinssituatie van u of uw ex-partner is gewijzigd (nieuwe partner, kinderen) Een verandering in de woonsituatie met gewijzigde woonlasten.

Contact us

Find us at the office

Beitzel- Laughinghouse street no. 56, 47366 St. Pierre, Saint Pierre and Miquelon

Give us a ring

Sadiq Strubeck
+18 979 118 297
Mon - Fri, 9:00-15:00

Say hello